ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την παρ.8 της Κ1/55594/13-05-2020 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με θέμα «Επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ.» :

Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από
COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καταρτιζόμενων, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν γραπτή δήλωση στο Ι.Ε.Κ.

¨Όσοι καταρτιζόμενοι εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση, καλούνται, αφού συμπληρώσουν  τη σχετική γραπτή δήλωση, να την αποστείλουν στο ΙΕΚ Ηγουμενίτσας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

Επανέναρξη λειτουργίας ΙΕΚ

Σας γνωρίζουμε ότι η επανέναρξη λειτουργίας των ΙΕΚ ορίστηκε για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση.

Από τη Δευτέρα 18-05-2020 το  ΙΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  επαναλειτουργεί με :

  • προσαρμοσμένο πρόγραμμα (επέκταση κατά δύο ώρες ανά ημέρα κατάρτισης)

ΩΡΕΣ

1

2

3

4

5

6

ΠΑΛΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ 1

ΜΑΘΗΜΑ 2

 

 

 

 

ΝΈΟ

ΜΑΘΗΜΑ 1

ΜΑΘΗΜΑ 2

  • ώρες διδασκαλίας

 

1

15:00

15:35

2

15:40

16:15

3

16:20

16:55

4

17:00

17:35

5

17:40

18:15

6

18:20

18:55

7

19:00

19:35

8

19:40

20:15

Δείτε παρακάτω τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΚ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΟΔΥ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΕΚ 1838

 

 

 

Σημαντική ενημέρωση για τις αποδοχές των ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Επισυνάπτεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 14/04/2020 (ΦΕΚ Α’ 84/13.04.2020). Η εν λόγω ΠΝΠ στο άρθρο 37 αναφέρεται στις αποδοχές των ωρομισθίων εκπαιδευτών ΣΔΕ και ΔΙΕΚ για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για λόγους δημόσιας υγείας ως εξής:

– παράγραφος 1 και 3δ για ωρομισθίους ΔΙΕΚ

-παράγραφος 1, 2 και 3δ για ωρομίσθιους ΣΔΕ

Νέα παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι 10/5/2020

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων έως και τις 10 Μαΐου 2020.

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, τη διεξαγωγή:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) της πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με την απόφαση

Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών έως 10/4/2020

Με το ΦΕΚ 21-03-2020/τ.Β’/956, αποφασίζεται η παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών έως και τις 10 Απριλίου 2020, για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας


Το Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτών και σπουδαστών. Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και σπουδαστές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.


Στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας (Open eClass) θα γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της αλληλεπίδρασης σπουδαστών και εκπαιδευτών θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΙΕΚ.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης-ΕΟΠΠΕΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 30/4/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Αναστολή προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για 14 ημέρες, ως προληπτικό μέτρο κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, αναστέλλεται επίσης και το πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες προς καταρτιζομένους και εργοδότες πατήστε ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Δημοσίου Ι.Ε.Κ Ηγουμενίτσας δεν θα πραγματοποιηθούν για το διάστημα από 11/03/2020 μέχρι και 24/03/2020 για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού (ΦΕΚ 8501, Τεύχος B’ 783/10.03.2020). Η απαγόρευση των εκπ/κών λειτουργιών αφορά μαθήματα στο ΙΕΚ και μαθητεία ή εξάμηνη πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις.

Η Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ θα λειτουργεί από τις 11:30-19:30. Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού οι πολίτες θα εξυπηρετούνται:

1) τηλεφωνικά

2) με e-mail

και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον αυτό απαιτείται θα εξυπηρετούνται με άμεση επαφή από τη Γραμματεία του Δ.Ι.ΕΚ.