Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Χρονική περίοδος πραγματοποίησης πρακτικής Άσκησης

Δυνάμει του άρθρου 27 παρ.1 του ν. 4763/2020 (Α΄254) υπάρχει η δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου κατάρτισης, εφόσον προβλέπεται στους Οδηγούς των Ειδικοτήτων. Οι μέχρι σήμερα ισχύοντες οδηγοί κατάρτισης προβλέπουν, στο σύνολό τους, την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.
Επειδή δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης και φοίτησης σε οποιαδήποτε εξάμηνο κατάρτισης [ άρθρο 1 παρ. 7 Κ5/160259/15-12-2021 (Β’ 5837)], καταρτιζόμενος ο οποίος στις 30/6 θα ολοκληρώσει το Β΄ εξάμηνο κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιήσει από 1/7 πρακτική άσκηση. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος θέλει να συνεχίσει τον Οκτώβριο στο Γ΄ εξάμηνο θα πρέπει να διακόψει την πρακτική
άσκηση στις 30/9 διαφορετικά ολοκληρώνει την Π.Α. και παρακολουθεί το Γ΄ εξάμηνο τον επόμενο χρόνο.

Οι καταρτιζόμενοι του Β εξαμήνου του τρέχοντος εξαμήνου (2022Α) του ΔΙΕΚ Ηγουμενίτσας, μπορούν εάν το επιθυμούν να αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση από 1/7/2022.