Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τομείς Απασχόλησης
Οι τομείς απασχόλησης των φωτογράφων είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους , ως επί το πλείστον χαρακτηρίζονται από σημαντικού βαθμού εξειδίκευση και περιλαμβάνουν:
 τη φωτογραφία στούντιο-διαφημιστική φωτογραφία,
 τη φωτογραφία μόδας,
 το φωτο-ρεπορτάζ: πολεμικό, πολιτικό, αθλητικό, καλλιτεχνικό (χορός, θέατρο, μουσική κλπ), το φωτορεπορτάζ του δρόμου (δημιουργία φωτογραφιών από διάφορα καθημερινά γεγονότα,
κοινωνικά κ.α.) ενώ μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη τη φωτογραφία ντοκουμέντου, τη φωτογραφία κοινωνικού προβληματισμού και τις φωτο-ιστορίες,
 τη φωτογραφία πορτραίτου,
 την αρχιτεκτονική-βιομηχανική φωτογραφία και τη φωτογραφία εσωτερικών χώρων,
 την επιστημονική φωτογραφία,
 τη φωτογραφία αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων όπως και τις φωτογραφήσεις έργων τέχνης,
 τις φωτογραφήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμοι, βαφτίσια, συνέδρια),
 οποιοδήποτε σχεδόν συνδυασμό των παραπάνω.

Επίσης περιλαμβάνουν:
 τη δημιουργική και εικαστική φωτογραφία
 τη φωτογραφία προς χρήση στο διαδίκτυο
 τις οπτικοακουστικές τέχνες.

Επαγγελματικά καθήκοντα
«Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο της φωτογραφίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο εργασίας των φωτογράφων, όσο και στους τομείς στους οποίους απασχολούνται. Ορισμένες από τις παραδοσιακές δραστηριότητες τείνουν να εγκαταλειφθούν ή να αλλάζουν μορφή ενώ παράλληλα νέοι τομείς απασχόλησης, όπως η ψηφιακή επεξεργασία εικόνων σε φωτογραφικά
εργαστήρια, η διαχείριση φωτογραφικών αρχείων σε μουσεία και φωτογραφικές συλλογές αρχίζουν να εμφανίζονται. Το γεγονός αυτό πολλές φορές οδηγεί στην αναγκαιότητα απόκτησης καινούργιων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την ηλεκτρονική, ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι, ενώ το αντικείμενο της φωτογράφησης παραμένει το ίδιο, η μέθοδος παραγωγής της φωτογραφίας διαφοροποιείται αισθητά, είναι πλέον ψηφιακή.» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χ.χ, σελ. 21).
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω περιγραφή της σημερινής κατάστασης και έχοντας ως βάση την περιγραφή των επαγγελματικών καθηκόντων στον οδηγό κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ. 2004) και στον κανονισμό κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ. 2009) της ειδικότητας «Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας», τα επαγγελματικά καθήκοντα μπορούν να επικαιροποιηθούν ως εξής:

– Δημιουργεί ή επιλέγει την απαιτούμενη προς φωτογράφηση σύνθεση.
– Εφαρμόζει την τεχνική της φωτογράφησης.
– Φωτογραφίζει θέματα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαφημιστικής φωτογραφίας studio κλπ.
– Φωτογραφίζει θέματα που αναλαμβάνει, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του, βάσει προσχεδίου
διαφημιστικών εταιρειών κ.λπ.
– Φωτογραφίζει ειδησεογραφικές φωτογραφίες.
– Εμφανίζει φιλμ και τα ψηφιοποιεί.
– Εκτυπώνει με φωτογραφικές και τυπογραφικές μεθόδους (π.χ. inkjet).
– Ορίζει τις βασικές αρχές marketing και έρευνας αγοράς.
– Χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό του Η/Υ για να κοστολογεί τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησής του.
– Παρουσιάζει τη δουλειά του με τη χρήση του Η/Υ και των αντιστοίχων λογισμικών προγραμμάτων.
– Χρησιμοποιεί τους Η/Υ και τα παρελκόμενα αυτών στην επεξεργασία-αρχειοθέτηση-εκτύπωση κ.λπ. της εικόνας.
– Δημιουργεί ψηφιακές φωτογραφίες για να τις διαχειρίζεται στο διαδίκτυο.
– Σχεδιάζει και διαχειρίζεται ιστοσελίδες (π.χ photo – gallery, e-shop) για την προώθηση και πώληση του έργου του.
– Χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του studio και ελέγχει τις προδιαγραφές σωστής λειτουργίας ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και περιβαλλοντική επιβάρυνση.
– Επικοινωνεί και συνεργάζεται με όλους τους συντελεστές της παραγωγής διαφημιστικού υλικού.
– Ψηφιοποιεί αναλογικό φωτογραφικό υλικό
– Υλοποιεί casting και οργανώνει-συντονίζει φωτογραφίσεις μόδας εντός και εκτός studio.
– Φωτογραφίζει έργα τέχνης.
– Οργανώνει, φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί μυστήρια (γάμους-βαπτίσεις), δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
– Εφαρμόζει τα στάδια δημιουργίας ενός ολιγόλεπτου οπτικοακουστικού έργου (π.χ. βίντεο μυστηρίου).
– Υλοποιεί δημιουργικά και επαγγελματικά πορτρέτα.
– Φωτογραφίζει κτήρια και αρχαιολογικούς χώρους.
– Φωτογραφίζει βιομηχανικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
– Σχεδιάζει τη φωτογραφική κάλυψη γεγονότων επικαιρότητας και πραγματοποιεί φωτορεπορτάζ.