Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οργανόγραμμα Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας

Δημήτριος Μπέλλος

Διευθυντής

Ματθαίος Πουλιάσης

Υποδιευθυντής

Κωνσταντίνος Παπαστάμκος

Υποδιευθυντής

Σταματία Κυριαζή

Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος

Θωμάς Αθανασίου

Αποσπασμένος Διοικητικός Υπάλληλος

Έφη Συνετοπούλου

Αποσπασμένη Διοικητική υπάλληλος