Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιτυχόντες Α’ φάσης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ περιόδου Σεπτεμβρίου.


Στην ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα.

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ λήγουν την Πέμπτη 22-09-2022.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση).

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

  • απολυτήριο Λυκείου,
  • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο,
  • βεβαίωση ΑΜΚΑ,
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • άλλα δικαιολογητικά που συμπεριελάβατε στην αίτησή σας (π.χ. τρίτεκνος, πολύτεκνος κλπ).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. (Πρέπει να είναι σωστά σκαναρισμένα, ή εκτυπωμένα όχι από φωτογραφία!)