Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επείγουσα Ανακοίνωση για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Επείγουσα Ανακοίνωση για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών/τριών των Παλαιότερων εξαμήνων.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί παλαιότερα και κατόπιν υπενθύμισης της σχετικής οδηγίας του ΥΠΑΙΘ (Αρ. Πρωτ. Κ5/65965/07-06-2021), οι παλαιότεροι καταρτιζόμενοι (που ολοκλήρωσαν το Δ’ Εξάμηνο μέχρι τον Ιούλιο του 2020) και οι οποίοι υποχρεούνται σε Πρακτική Άσκηση και δεν την έχουν ολοκληρώσει, θα πρέπει να την ολοκληρώσουν το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο 2022, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 48 του Ν4777/2021 & 27 του Ν. 4763/2020. Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη της πρακτικής σας, θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ΔΕΝ ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση όπως έχετε υποχρέωση, θα χαθεί η διετής φοίτησή σας στο ΙΕΚ.
Επίσης όσοι δεν έχουν πάρει ΒΕΚ έχοντας εκκρεμότητα με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους για την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους (π.χ. Βιβλίο Πρακτικής κτλ), θα πρέπει να τα προσκομίσουν άμεσα στο ΙΕΚ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του ΒΕΚ τους και να μην χαθεί εξ ολοκλήρου η φοίτησή τους, σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία του ΥΠΑΙΘ.