Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με οδηγία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διευκρινίζεται ότι καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση πριν την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού Λειτουργίας, ήτοι κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονταν κατά την έναρξη της.

Σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης της πρακτικής μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού Λειτουργίας (160259/Κ5/15-12-2021/Β΄/5837), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.7 για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης (ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται).