Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Παράλληλου Μηχανογραφικού

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με το παράλληλο μηχανογραφικό.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων ξεκινούν από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.