Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

μερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. ορίζεται η 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.